site içi arama

Anaçev, ülkemizde çağdaş eğitime destek olmakta; bilimsel ve teknik gelişmeleri izleyerek, yeni bilgi ve yöntemleri eğitim yolu ile yurttaşlarımızın hizmetine sunmakta, okul öncesi eğitimi, öğrenci bursları ve yetişkin eğitimi yoluyla bu amacını gerçekleştirmeye çalışmaktadır.


Her hakkı saklıdır. © ANAÇEV - Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı
   
 

Gençlik Kulubü

 
     
 

Üniversiteden mezun olup hayata atılan öğrencilerimiz, yeni burslu öğrencilerimiz ve arkadaşlarından oluşan Gençlik Kulübü, öncelikle gençlerimizin yakınlaşmalarını ve kaynaşmalarını, birlikte üretme, paylaşma, bilgilenme ve zenginleşmelerini amaçlamaktadır. Gönüllülerimiz ve diğer komisyonlarla iletişim içinde sosyal ve kültürel etkinlikler düzenler, kendi aralarında bilgilenme toplantıları yapar, gençlik festivallerine katılarak stand açar, ANAÇEV’in tanıtımına katkıda bulunur.