site içi arama

Anaçev, ülkemizde çağdaş eğitime destek olmakta; bilimsel ve teknik gelişmeleri izleyerek, yeni bilgi ve yöntemleri eğitim yolu ile yurttaşlarımızın hizmetine sunmakta, okul öncesi eğitimi, öğrenci bursları ve yetişkin eğitimi yoluyla bu amacını gerçekleştirmeye çalışmaktadır.


Her hakkı saklıdır. © ANAÇEV - Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı
   
 

Burs ve Maddi Yardımlar Komisyonu

 
     
 

Burs Komisyonu, vakfın birincil hedef kitlesi olan öğrencilere ulaşmak;  burs dağıtımının yanı sıra gençlerimizin çağdaş bireyler olarak yetişmelerine destek olmak amacıyla onları kültürel, sanatsal, sosyal etkinliklerle beslemek; kitap okumalarını sağlamak; onlarla birebir ilişki kurarak dertlerini, sıkıntılarını, mutluluklarını, sevinçlerini dinlemek, paylaşmak, yardımcı olmak için çalışmaktadır. Burs komisyonu gönüllüleri ailelerinden uzakta bin bir sıkıntı içinde yalnızlık duygularıyla boğuşan gençlere başları sıkışınca  gidebilecekleri sıcak bir yuva sunmayı da amaçlamaktadır.

Her yıl eğitim dönemi başında, vakfımızdan burs almak için başvuruda bulunan öğrencilerin doldurdukları formlar komisyonca incelenerek vakfın prensipleri çerçevesinde değerlendirilir ve uygun görülen öğrenciler mülakata çağrılır. Öğrencilerin maddi olanaksızlıkları; okul başarıları ve kültür düzeyleri; dünyaya, ülkeye bakış açıları; çağdaş, aydınlık, yararlı bireyler olabilme konusundaki performansları vb.  tamamen nesnel ölçütlerle değerlendirilerek uygun görülen öğrenciler, burs gelirlerimizin  elverdiği ölçüde, ANAÇEV burslu öğrencisi olarak vakıf bünyesine katılır.